bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 3

Uradil se s knížaty a rytíři svými, aby zasypali vody studnic, kteréž byly vně za městem. I pomáhali jemu.