bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 6

Zřídil též hejtmany válečné nad lidem, a shromáždil je k sobě do ulice u brány městské, a mluvil jim přívětivě, řka: