bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 32 verš 8

S nímť jest rámě člověka, s námi pak jest Hospodin Bůh náš, ku pomoci naší a k bojování za nás. I zpolehl lid na slova Ezechiáše krále Judského.