bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 12

Tam pak jsa sevřín, modlil se Hospodinu Bohu svému, a ponižoval se velmi před oblíčejem Boha otců svých,