bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 15

Vymetal také bohy cizí a rytinu z domu Hospodinova, a všecky oltáře, kterýchž byl nadělal na hoře domu Hospodinova i v Jeruzalémě, a vyházel za město.