bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 17

A však vždy ještě lid obětoval na výsostech, ale toliko Hospodinu Bohu svému.