bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 20

I usnul Manasses s otci svými, a pochovali jej v domě jeho, a kraloval Amon syn jeho místo něho.