bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 23

Aniž se ponížil před Hospodinem, jako se ponížil Manasses otec jeho, nýbrž on Amon mnohem více hřešil.