bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 25

Tedy pobil lid země všecky ty, kteříž se byli spuntovali proti králi Amonovi, a ustanovil lid země krále Joziáše syna jeho místo něho.