bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 4

Vzdělal také oltáře v domě Hospodinově, o němž byl řekl Hospodin: V Jeruzalémě bude jméno mé na věky.