bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 33 verš 5

Vzdělal, pravím, oltáře všemu vojsku nebeskému ve dvou síních domu Hospodinova.