bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 1

Slavil také Joziáš v Jeruzalémě velikunoc Hospodinu, a zabili beránka velikonočního čtrnáctého dne měsíce prvního.