bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 17

I slavili synové Izraelští, což se jich našlo, hod beránka v ten čas a slavnost přesnic za sedm dní.