bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 23

I postřelili střelci krále Joziáše. Tedy řekl král služebníkům svým: Odvezte mne, neboť jsem velmi nemocen.