bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 35 verš 4

A připravte se po čeledech otců svých, po třídách svých, tak jakž nařídil David král Izraelský, a podlé nařízení Šalomouna syna jeho.