bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 36 verš 11

V jedenmecítma letech byl Sedechiáš, když počal kralovati, a jedenáct let kraloval v Jeruzalémě.