bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 36 verš 15

A když posílal Hospodin Bůh otců jejich k nim posly své, ráno vstávaje a posílaje, proto že se přívětivě měl k lidu svému a k příbytku svému: