bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 36 verš 9

V osmi letech byl Joachin, když kralovati počal, a kraloval tři měsíce a deset dní v Jeruzalémě, a činil to, což bylo zlého před očima Hospodinovýma.