bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 10

Moře pak postavil na pravé straně k východu, naproti polední straně.