bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 11

Nadělal také Chíram hrnců, lopat a kotlíků, a dokonal Chíram dílo, kteréž byl dělal králi Šalomounovi k domu Božímu.