bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 14

Podstavky také zdělal, a umyvadla na těch podstavcích.