bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 15

Moře jedno, a volů dvanácte pod ním.