bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 16

Též hrnce a lopaty a vidličky třírohé, a všecko nádobí jejich zdělal Chíram s otcem svým králi Šalomounovi k domu Hospodinovu z mědi přečisté.