bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 17

Na rovinách Jordánských sléval to král v zemi jilovaté, mezi Sochot a Saredata.