bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 18

A tak nadělal Šalomoun všech těch nádob velmi mnoho, tak že váhy té mědi vyhledáváno nebylo.