bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 21

Květy také a lampy i utěradla z zlata, a to bylo zlato nejvýbornější.