bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 3

Podobenství také volů pod ním, kterýchž všudy vůkol bylo deset do lokte, obkličujících moře vůkol; a tak byly dva řady volů slitých, spolu s mořem.