bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 5

A bylo ztlouští na dlaň. Kraj jeho byl, jakýž bývá u koflíku aneb květu liliového, tři tisíce tun v se beroucí.