bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 7

Nadto udělal i svícnů zlatých deset vedlé slušnosti jejich, a postavil v chrámě, pět po pravé straně a pět po levé.