bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 8

Udělal i stolů deset, kteréž postavil v chrámě, pět po pravé a pět po levé straně. K tomu udělal číší zlatých sto.