bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 4 verš 9

Udělal potom síň kněžskou, též síň velikou, a dvéře u též síně okoval mědí.