bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 5 verš 11

I stalo se, když vycházeli kněží z svatyně, (nebo všickni kněží, kteříž se koli našli, byli se posvětili, aniž šetřili pořádku.