bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 5 verš 5

A nesli ji zhůru, též stánek úmluvy, i všecka nádobí posvátná, kteráž byla v stánku, přenesli to kněží a Levítové.