bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 5 verš 7

A tak vnesli kněží truhlu smlouvy Hospodinovy na místo její, do vnitřního domu, do svatyně svatých, pod křídla cherubínů.