bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 5 verš 8

Nebo cherubínové měli roztažená křídla nad místem truhly, a přikrývali cherubínové truhlu i sochory její svrchu.