bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 5 verš 9

A povytáhli sochorů, tak že vidíni byli koncové jejich z truhly, k předku svatyně svatých, vně však nebylo jich viděti. A byla tam až do tohoto dne.