bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 13

Jestliže zavru nebe, tak že by nebylo deště, a jestliže přikáži kobylkám, aby pohubily zemi, též jestliže pošli morovou ránu na lid svůj,