bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 15

Budouť již i oči mé otevřené, a uši mé nakloněné k modlitbě z místa tohoto.