bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 16

Nebo nyní vyvolil jsem a posvětil domu tohoto, aby tu přebývalo jméno mé až na věky, a aby tu byly oči mé a srdce mé po všecky dny.