bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 17

A ty budeš-li choditi přede mnou, jako chodil David otec tvůj, tak abys činil všecko to, což jsem přikázal tobě, ustanovení i soudů mých ostříhaje: