bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 2

Tak že nemohli kněží vjíti do domu Hospodinova, proto že naplnila sláva Hospodinova dům Hospodinův.