bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 21

A tak dům ten, kterýž byl zvýšený každému jdoucímu mimo něj, bude k užasnutí, a dí: Proč tak učinil Hospodin zemi této a domu tomuto?