bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 5

Obětoval zajisté král Šalomoun obět dvamecítma tisíc volů, a ovec sto a dvadceti tisíců, když posvěcovali domu Božího král i všecken lid.