bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 7 verš 8

I držel Šalomoun slavnost toho času za sedm dní, a všecken Izrael s ním, shromáždění velmi veliké odtud, kudyž se vchází do Emat, až ku potoku Egyptskému.