bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 10

Z těch, pravím, bylo předních vládařů, kteréž měl král Šalomoun, dvě stě a padesáte, kteříž panovali nad lidem.