bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 12

Tedy obětoval Šalomoun zápaly Hospodinu na oltáři Hospodinovu, kterýž byl vzdělal před síní,