bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 15

Aniž se uchýlili od rozkázaní králova kněžím a Levítům při všeliké věci i při pokladích.