bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 16

A když dostrojeno bylo všecko dílo Šalomounovo od toho dne, v němž založen byl dům Hospodinův, až do vystavení jeho, a tak dokonán byl dům Hospodinův,