bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 2

Že vystavěl Šalomoun města, kteráž byl dal Chíram Šalomounovi, a osadil tam syny Izraelské.