bible
bible

Druhá Kniha Paralipomenon kapitola 8 verš 3

Zatím táhl Šalomoun do Emat Soby, a zmocnil se jí.